Nếu gọi (((G_1)) ) là đồ thị hàm số (y = (a^x) ) và (((G_2)) )là đồ thị hàm số (y = (log _a)x ) với (0 < a # 1 ). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


Câu 3771 Vận dụng

Nếu gọi \(({G_1})\) là đồ thị hàm số \(y = {a^x}\) và \(({G_2})\)là đồ thị hàm số \(y = {\log _a}x\) với \(0 < a \ne 1\). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào đồ thị hàm số \(y = {a^x};y = {\log _a}x\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.