Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số (y = log ((x^2) - 2mx + 4) ) có tập xác định là R


Câu 3774 Vận dụng

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số \(y = \log ({x^2} - 2mx + 4)\) có tập xác định là $R$


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

\({\log _a}x\) xác định trên $R$ với $a$ là hằng số thì điều kiện của $x>0$

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.