Công thức tính đạo hàm của hàm số (y = (x^alpha ) ) là:


Câu 3780 Nhận biết

Công thức tính đạo hàm của hàm số \(y = {x^\alpha }\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính đạo hàm hàm số lũy thừa: \(\left( {{x^\alpha }} \right)' = \alpha {x^{\alpha  - 1}};{u^\alpha }\left( x \right)' = \alpha u'\left( x \right){u^{\alpha  - 1}}\left( x \right)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.