Tìm TXĐ của hàm số (y = (( ((x^3) - 27) )^((pi )(2))) ) 


Câu 3786 Vận dụng

Tìm TXĐ của hàm số \(y = {\left( {{x^3} - 27} \right)^{\dfrac{\pi }{2}}}\) 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng lý thuyết: Lũy thừa với số mũ không nguyên thì cơ số phải dương.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.