Listen to a talk about Mary Kingsley and choose the correct answer to the questions. Your browser does not support the audio element.

Listen to a talk about Mary Kingsley and choose the correct answer to the questions.


Câu 37883 Vận dụng

When did Mary Kingsley expore Africa?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải


Câu 37882 Vận dụng

What did she do for the British Museum?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lời giải


Câu 37881 Vận dụng

What did she study in West Africa?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lời giải


Câu 37880 Vận dụng

What did she write in her books?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải


Câu 37879 Vận dụng

How did she get on with African villagers?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.