Tính đạo hàm của hàm số (y = (( (2(x^2) + x - 1) )^((2)(3))) ).


Câu 3790 Vận dụng

Tính đạo hàm của hàm số \(y = {\left( {2{x^2} + x - 1} \right)^{\dfrac{2}{3}}}\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng công thức \(\left( {{u^\alpha }} \right)' = \alpha {u^{\alpha  - 1}}.u'\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.