Listen to a talk about Mary Kingsley and choose the correct answer to the questions.     Your browser does not support the audio element.

Listen to a talk about Mary Kingsley and choose the correct answer to the questions.

 
 


Câu 37899 Vận dụng

The “Visit ASEAN Pass” was launched in ____.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lời giải


Câu 37898 Vận dụng

ASEANTA issues “VAP” with the aim of ______.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lời giải


Câu 37897 Vận dụng

Which of the following services is not offered by “VAP”?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lời giải


Câu 37896 Vận dụng

The “Visit ASEAN Pass” offers low air fares to passengers who travel ______.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lời giải


Câu 37895 Vận dụng

Visitors can pay _____ to go to two places within ASEAN.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.