Cho hàm số (y = f( x ) = (( ((x^2) + x - 2) )^((2)(3))) ). Chọn khẳng định sai:


Câu 3791 Vận dụng

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {\left( {{x^2} + x - 2} \right)^{\dfrac{2}{3}}}\). Chọn khẳng định sai:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức \(\left( {{u^\alpha }} \right)' = \alpha {u^{\alpha  - 1}}.u'\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.