Cho (a ) là số thực tùy ý và (b,c ) là các số thực dương khác (1 ). Hình vẽ bên là đồ thị của ba hàm số (y = (log _b)x;y = (log _c)x;y = (x^a)( (x > 0) ) ). Khẳng định nào sau đây đúng?


Câu 3792 Vận dụng

Cho \(a\) là số thực tùy ý và \(b,c\) là các số thực dương khác \(1\). Hình vẽ bên là đồ thị của ba hàm số \(y = {\log _b}x;y = {\log _c}x;y = {x^a}\left( {x > 0} \right)\). Khẳng định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quan sát các đồ thị hàm số và nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.