Cho đồ thị của ba hàm số (y = (x^a);y = (x^b);y = (x^c) ) trên khoảng (( (0; + vô cùng ) ) ) trên cùng một hệ trục tọa độ như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?


Câu 3793 Vận dụng

Cho đồ thị của ba hàm số \(y = {x^a};y = {x^b};y = {x^c}\) trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\) trên cùng một hệ trục tọa độ như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Quan sát các đồ thị hàm số và nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.