Phương trình ((4^(2x + 5)) = (2^(2 - x)) )  có nghiệm là:


Câu 3794 Nhận biết

Phương trình \({4^{2x + 5}} = {2^{2 - x}}\)  có nghiệm là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Giải phương trình mũ bằng cách đưa về cùng cơ số là biến đổi về dạng ${a^{f\left( x \right)}} = {a^{g\left( x \right)}} \Leftrightarrow f\left( x \right) = g\left( x \right)$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.