Tìm nghiệm của phương trình ((((3^(2x - 6))))((27)) = (( ((1)(3)) )^x). )


Câu 3796 Thông hiểu

Tìm nghiệm của phương trình \(\dfrac{{{3^{2x - 6}}}}{{27}} = {\left( {\dfrac{1}{3}} \right)^x}.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Biến đổi phương trình về dạng cơ bản: \( a^M = a^N \Leftrightarrow M = N \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.