Điểm khác nhau nào giữa các nước đế quốc dẫn đến các cuộc chiến tranh đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:  


Câu 37970 Vận dụng

Điểm khác nhau nào giữa các nước đế quốc dẫn đến các cuộc chiến tranh đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào sự phát triển kinh tế và sự bành trướng của các nước Châu Âu cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX để đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.