Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X thu được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng X với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M. Giá trị của V là


Câu 37978 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X thu được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng X với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M. Giá trị của V là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) nchất hữu cơ $ = \dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{3} = 0,45{\text{ }}mol \Rightarrow {n_{{H_2}}} = 0,3$

+) Từ $\dfrac{{{M_Y}}}{{{M_X}}} = 1,25$ và ${m_X} = {m_Y} \Rightarrow {\text{ }}\dfrac{{{n_X}}}{{{n_Y}}}$ => nX và nY

+) nH2 phản ứng = nhụt đi = nX – nY

+) Bảo toàn liên kết pi: $ \Rightarrow {\text{ }}{n_{B{r_2}}}$

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.