Khi đun hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở không phân nhánh với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được 14,4 gam nước và 52,8 gam hỗn hợp X gồm 4 chất hữu cơ không phải là đồng phân của nhau với tỉ lệ mol bằng nhau. Công thức phân tử của ancol có khối lượng phân tử lớn hơn là


Câu 37991 Vận dụng cao

Khi đun hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở không phân nhánh với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được 14,4 gam nước và 52,8 gam hỗn hợp X gồm 4 chất hữu cơ không phải là đồng phân của nhau với tỉ lệ mol bằng nhau. Công thức phân tử của ancol có khối lượng phân tử lớn hơn là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

4 chất hữu cơ gồm 3 ete và 1 anken

+) Từ số mol H2O sinh ra => số mol ete và anken

nancol tạo ete = 2.nete và nancol tạo anken = nanken

=> nancol tổng

BTKL: mancol = mete + manken + mH2O

=> Mancol

=> có CH3OH (vì ancol này không tạo anken) và ROH

+) ${n_{C{H_3}OC{H_3}}} = {n_{ROR}} = {n_{ROC{H_3}}}$

+) Tính nROH tạo anken

=> nCH3OH tổng và nROH tổng => R

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.