Đun nóng 72,8 gam hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng là X và Y (MX < MY), thu được 0,4 mol anken; 22,7 gam ba ete và ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn lượng anken và ete thu được 2,2 mol CO2. Mặt khác, đốt cháy lượng ancol dư cần vừa đủ 1,8 mol O2 thu được 1,7 mol H2O. Khối lượng ancol X tham gia ete hóa có giá trị gần nhất với


Câu 37993 Vận dụng cao

Đun nóng 72,8 gam hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng là X và Y (MX < MY), thu được 0,4 mol anken; 22,7 gam ba ete và ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn lượng anken và ete thu được 2,2 mol CO2. Mặt khác, đốt cháy lượng ancol dư cần vừa đủ 1,8 mol O2 thu được 1,7 mol H2O. Khối lượng ancol X tham gia ete hóa có giá trị gần nhất với


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Ancol tách nước tạo anken nên X, Y no, đơn chức

=> đốt ancol dư: ${n_{C{O_2}}} = \dfrac{{{n_{{O_2}}}}}{{1,5}}$

+) nancol dư $ = {n_{{H_2}O}}-{n_{C{O_2}}}$

+) Bảo toàn C tính nC trong ancol ban đầu

X, Y có dạng: CnH2n+2O ($\dfrac{{3,4}}{n}$ mol) => n

=> 2 ancol

nancol tạo ete = nancol ban đầu – nanken – nancol dư

Đặt x và y là số mol X, Y tạo ete => PT (1) tổng số mol ancol tạo ete

+) Bảo toàn khối lượng : mancol = mete + ancol dư + mH2O

=> PT (2)

=> x và y => mX tạo ete

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.