Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc Đức?  


Câu 38019 Thông hiểu

Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc Đức?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào chính sách đối ngoại của nước Đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.