Tìm m để phương trình ((4^x) - (( ))(2^(x(( )) + (( ))3)) + (( ))3(( )) = (( ))m ) có đúng 2 nghiệm x thuộc ( (1;3) ) .


Câu 3805 Vận dụng

Tìm $m$ để phương trình \({4^x} - {\text{ }}{2^{x{\text{ }} + {\text{ }}3}} + {\text{ }}3{\text{ }} = {\text{ }}m\) có đúng 2 nghiệm $x \in \left( {1;3} \right)$ .


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Đặt ẩn phụ đưa phương trình về bậc hai.

- Tìm điều kiện để bài toán phụ có nghiệm thỏa mãn điều kiện của ẩn phụ,

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.