Các giá trị thực của tham số m để phương trình : (12^x) + ( (4 - m) )(.3^x) - m = 0  có nghiệm thuộc khoảng ( ( - 1;0) ) là:


Câu 3807 Vận dụng

Các giá trị thực của tham số $m$ để phương trình : ${12^x} + \left( {4 - m} \right){.3^x} - m = 0$  có nghiệm thuộc khoảng $\left( { - 1;0} \right)$ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Thay lần lượt giá trị của \(m\) và và kiểm tra xem phương trình có nghiệm trong \(\left( { - 1;0} \right)\) hay không.

+ Tính các giá trị \(f\left( 0 \right),f\left( { - 1} \right)\) rồi kiểm tra \(f\left( 0 \right).f\left( { - 1} \right) < 0\) thì ta kết luận phương trình có nghiệm trong \(\left( { - 1;0} \right)\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.