Tìm giá trị của tham số m  để phương trình (9^x) - m(.3^(x + 2)) + 9m = 0  có hai nghiệm phân biệt (x_1);(x_2)  thỏa mãn (x_1) + (x_2) = 3 


Câu 3808 Vận dụng

 Tìm giá trị của tham số $m$  để phương trình ${9^x} - m{.3^{x + 2}} + 9m = 0$  có hai nghiệm phân biệt ${x_1};{x_2}$  thỏa mãn ${x_1} + {x_2} = 3$ 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tìm điều kiện để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

- Biến đổi điều kiện bài cho thành điều kiện bài toán có ẩn phụ.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.