Tìm giá trị m để phương trình ((2^(<=ft| (x - 1) right| + 1)) + (2^(<=ft| (x - 1) right|)) + m = 0 ) có nghiệm duy nhất


Câu 3810 Vận dụng cao

Tìm giá trị $m$ để phương trình \({2^{\left| {x - 1} \right| + 1}} + {2^{\left| {x - 1} \right|}} + m = 0\) có nghiệm duy nhất


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Chú ý đến giá trị \(a = \left| {x - 1} \right|\) .

Nếu $a > 0$ thì sẽ luôn có $2$ giá trị của $x$ nên $a$ bắt buộc phải bằng $0$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.