Hệ thống thuộc địa thế giới ban đầu đem lại nhiều quyền lợi cho những nước nào?  


Câu 38138 Vận dụng

Hệ thống thuộc địa thế giới ban đầu đem lại nhiều quyền lợi cho những nước nào?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào số lượng thuộc địa các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ sở hữu để phân tích, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.