Tìm các giá trị m để phương trình ((2^(x + 1)) = m(.2^(x + 2)) - (2^(x + 3)) )  luôn thỏa, ( forall x thuộc mathbb(R) ).


Câu 3814 Vận dụng

Tìm các giá trị $m$ để phương trình \({2^{x + 1}} = m{.2^{x + 2}} - {2^{x + 3}}\)  luôn thỏa, \(\forall x \in \mathbb{R}\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp đồng nhất hệ số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.