Đâu là điểm chung cơ bản của nền kinh tế Mỹ và Đức những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?  


Câu 38140 Vận dụng

Đâu là điểm chung cơ bản của nền kinh tế Mỹ và Đức những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình kinh tế của Mỹ, Đức cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX để phân tích, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.