Vai trò quan trọng nhất của các nước thuộc địa đối với nền kinh tế chính quốc là gì?  


Câu 38141 Vận dụng

Vai trò quan trọng nhất của các nước thuộc địa đối với nền kinh tế chính quốc là gì?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung bài học, liên hệ với thực tiễn lịch sử để trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.