Cho a là số thực dương, khác 1 và thỏa mãn (1)(2)( ((a^alpha ) + (a^( - alpha ))) ) = 1 . Tìm alpha


Câu 3819 Nhận biết

Cho $a$ là số thực dương, khác $1$ và thỏa mãn $\dfrac{1}{2}\left( {{a^\alpha } + {a^{ - \alpha }}} \right) = 1$ . Tìm $\alpha $


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tiến hành lần lượt các bước sau:

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy với hai số dương $a^{\alpha } $ và $a^{-\alpha } $

Sử dụng điều kiện xảy ra dấu = của bất đẳng thức.

Sử dụng công thức \({a^x} = {a^y}\) khi $x=y$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.