Tổ chức “Đồng minh những người chính nghĩa” được thành lập ở đâu? Vào thời gian nào?


Câu 38270 Nhận biết

Tổ chức “Đồng minh những người chính nghĩa” được thành lập ở đâu? Vào thời gian nào?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh thành lập Tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa để trả lời. 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.