Tập hợp nghiệm của phương trình ((log _3)( ((9^(50)) + 6(x^2)) ) = (log _(căn 3 ))( ((3^(50)) + 2x) ) )  là:


Câu 3829 Vận dụng

Tập hợp nghiệm của phương trình \({\log _3}\left( {{9^{50}} + 6{x^2}} \right) = {\log _{\sqrt 3 }}\left( {{3^{50}} + 2x} \right)\)  là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp đưa về cùng cơ số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.