Giả sử m là số thực sao cho phương trình (log _3^2x - (m + 2)(log _3)x + 3m - 2 = 0 ) có hai nghiệm ((x_1),(x_2) ) phân biệt thỏa mãn ((x_1).(x_2) = 9 ) . Khi đó m thỏa mãn tính chất nào sau đây?


Câu 3832 Vận dụng cao

Giả sử $m$ là số thực sao cho phương trình \(\log _3^2x - (m + 2){\log _3}x + 3m - 2 = 0\) có hai nghiệm \({x_1},{x_2}\) phân biệt thỏa mãn \({x_1}.{x_2} = 9\) .

Khi đó $m$ thỏa mãn tính chất nào sau đây?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Đặt ẩn phụ đưa về phương trình ẩn $t$.

- Biện luận theo $m$ nghiệm của phương trình với điều kiện của $t$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.