Giải phương trình ((log _2)( ((2^x) - 1) ).(log _4)( ((2^(x + 1)) - 2) ) = 1 ). Ta có nghiệm:


Câu 3833 Vận dụng

Giải phương trình \({\log _2}\left( {{2^x} - 1} \right).{\log _4}\left( {{2^{x + 1}} - 2} \right) = 1\). Ta có nghiệm:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Biến đổi phương trình về dạng tích và sử dụng phương pháp giải phương trình logarit cơ bản.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.