Cho hai số thực dương (a ) và (b ) thỏa mãn ((log _4)a = (log _6)b = (log _9)(a + b). )Tính tỉ số ((a)(b) ).


Câu 3834 Thông hiểu

Cho hai số thực dương \(a\) và \(b\) thỏa mãn \({\log _4}a = {\log _6}b = {\log _9}(a + b).\)Tính tỉ số \(\dfrac{a}{b}\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa lôgarit và cách giải phương trình mũ.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.