Cho a, b, x là các số thực dương khác 1 thỏa: (4log _a^2x + 3log _b^2x = 8(log _a)x.(log _b)x quad (1) ). Mệnh đề (1) tương đương với mệnh đề nào sau đây:


Câu 3841 Vận dụng

Cho a, b, x là các số thực dương khác 1 thỏa: \(4\log _a^2x + 3\log _b^2x = 8{\log _a}x.{\log _b}x\quad (1)\). Mệnh đề (1) tương đương với mệnh đề nào sau đây:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

  • Coi biểu thức là hàm bậc hai đối với ẩn \({\log _a}x\) và tham số \({\log _b}x\)
  • Giải phương trình bậc hai để tìm mối liên hệ giữa \({\log _a}x\) và \({\log _b}x\)
  • Suy ra mối liên hệ giữa \(a\) và \(b\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.