Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (log _2)x - (log _2)(x - 2) = m có nghiệm


Câu 3845 Vận dụng

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số $m$ để phương trình ${\log _2}x - {\log _2}(x - 2) = m$ có nghiệm


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tìm điều kiện xác định của phương trình.

- Phương trình có nghiệm \( \Leftrightarrow \) đường thẳng \(y = m\) cắt đồ thị hàm số $y = {\log _2}f\left( x \right)$ tại ít nhất \(1\) điểm.

- Xét hàm \(y = f\left( x \right)\) và nhận xét kết quả.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.