Phương trình sau đây có bao nhiêu nghiệm (( ((x^2) - 4) )( (((log )_2)x + ((log )_3)x + ((log )_4)x + ... + ((log )_(19))x - log _(20)^2x) ) = 0 )


Câu 3849 Vận dụng

Phương trình sau đây có bao nhiêu nghiệm\(\left( {{x^2} - 4} \right)\left( {{{\log }_2}x + {{\log }_3}x + {{\log }_4}x + ... + {{\log }_{19}}x - \log _{20}^2x} \right) = 0\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Giải phương trình tích $AB = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{gathered}A = 0 \hfill \\B = 0 \hfill \\ \end{gathered} \right.$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.