Tìm m để phương trình mln ( (1 - x) ) - ln x = m có nghiệm (x thuộc (0;1) )


Câu 3850 Vận dụng cao

Tìm $m$ để phương trình $m\ln \left( {1 - x} \right) - \ln x = m$ có nghiệm \(x \in (0;1)\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Cô lập \(m\) và sử dụng phương pháp xét hàm, loại đáp án.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.