Điều kiện xác định của hệ phương trình (( (log _2)( ((x^2) - 1) ) + (log _2)( (y - 1) ) = 1 (3^x) = (3^y) right. ) là:


Câu 3851 Thông hiểu

Điều kiện xác định của hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{\log _2}\left( {{x^2} - 1} \right) + {\log _2}\left( {y - 1} \right) = 1\\{3^x} = {3^y}\end{array} \right.\) là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng điều kiện để hàm số \(y = {\log _a}x\) xác định.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.