Gọi (( ((x_0);(y_0)) ) ) là nghiệm của hệ (( (log _x)y = 2 (log _(x + 1))( (y + 23) ) = 3 right. ). Mệnh đề nào đúng?


Câu 3855 Vận dụng

Gọi \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) là nghiệm của hệ \(\left\{ \begin{array}{l}{\log _x}y = 2\\{\log _{x + 1}}\left( {y + 23} \right) = 3\end{array} \right.\). Mệnh đề nào đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp giải phương trình logarit cơ bản để biến đổi hai phương trình.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.