Cho hệ phương trình (( (2^x) + 2x = 3 + y (2^y) + 2y = 3 + x right. ). Gọi (( ((x_0);(y_0)) ) ) là nghiệm của hệ, chọn mệnh đề đúng:


Câu 3858 Vận dụng

Cho hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{2^x} + 2x = 3 + y\\{2^y} + 2y = 3 + x\end{array} \right.\). Gọi \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) là nghiệm của hệ, chọn mệnh đề đúng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Giải hệ phương trình bằng phương pháp dùng hàm số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.