Gọi (m ) là giá trị thực thỏa mãn hệ (( (2^(<=ft| x right|)) - (2^y) = y - <=ft| x right|( (m + 1) ) (x^2) + y = (m^2) right. ) có nghiệm duy nhất, khi đó giá trị của (m ) thỏa mãn:


Câu 3861 Vận dụng cao

Gọi \(m\) là giá trị thực thỏa mãn hệ \(\left\{ \begin{array}{l}{2^{\left| x \right|}} - {2^y} = y - \left| x \right|\left( {m + 1} \right)\\{x^2} + y = {m^2}\end{array} \right.\) có nghiệm duy nhất, khi đó giá trị của \(m\) thỏa mãn:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp điều kiện cần, điều kiện đủ:

- Nhận xét tính chất của nghiệm, từ đó nhẩm ra 1 nghiệm của hệ.

- Thay nghiệm đó vào hệ tìm \(m\).

- Thay \(m\) tìm được vào kiểm tra.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.