Tập hợp nghiệm của bất phương trình: (3^(3x - 2)) + (1)((((27)^x))) <= (2)(3) là:


Câu 3865 Thông hiểu

Tập hợp nghiệm của bất phương trình: ${3^{3x - 2}} + \dfrac{1}{{{{27}^x}}} \le \dfrac{2}{3}$ là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Giải bất phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.