Tìm tập nghiệm của bất phương trình ((( ((1)(2)) )^x) >= 2 ).


Câu 3868 Nhận biết

Tìm tập nghiệm của bất phương trình \({\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^x} \ge 2\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Biến đổi bất phương trình về dạng cùng cơ số và sử dụng kết quả:

Nếu \(a > 1\) thì ${a^{f\left( x \right)}} \ge {a^{g\left( x \right)}} \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge g\left( x \right)$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.