Bất phương trình ((( (căn 2 ) )^((x^2) - 2x)) <= (( (căn 2 ) )^3) )  có tập nghiệm là:


Câu 3870 Nhận biết

Bất phương trình \({\left( {\sqrt 2 } \right)^{{x^2} - 2x}} \le {\left( {\sqrt 2 } \right)^3}\)  có tập nghiệm là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng \(a > 1 \Rightarrow {a^x} < {a^y} \Leftrightarrow x < y\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.