Bất phương trình ((( (2 - căn 3 ) )^x) > (( (2 + căn 3 ) )^(x + 2)) )  có tập nghiệm là:


Câu 3871 Thông hiểu

Bất phương trình \({\left( {2 - \sqrt 3 } \right)^x} > {\left( {2 + \sqrt 3 } \right)^{x + 2}}\)  có tập nghiệm là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đặt ẩn phụ \(t = 2 - \sqrt 3 \)

Đưa về bất phương trình ẩn \(t\) và giải bất phương trình.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.