Tìm tập nghiệm của bất phương trình ((7^x) >= 10 - 3(x) ).


Câu 38723 Vận dụng

Tìm tập nghiệm của bất phương trình \({7^x} \ge 10 - 3{x}\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp hàm số: Xét tính đơn điệu của mỗi hàm số ở hai vế của bất phương trình, nhận xét nghiệm và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.