Tìm tập nghiệm của bất phương trình (0,(3^((x^2) + x)) > 0,09 )


Câu 3873 Nhận biết

Tìm tập nghiệm của bất phương trình \(0,{3^{{x^2} + x}} > 0,09\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Giải bất phương trình \({a^{f\left( x \right)}} > {a^{g\left( x \right)}} \Rightarrow f\left( x \right) < g\left( x \right)\) nếu \(0 < a < 1\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.