Tập nghiệm của bất phương trình ((3^(căn (2x)  + 1)) - (3^(x + 1)) <= (x^2) - 2x ) là:


Câu 3877 Vận dụng

Tập nghiệm của bất phương trình \({3^{\sqrt {2x}  + 1}} - {3^{x + 1}} \le {x^2} - 2x\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Chuyển vế, xét hàm số đặc trưng và giải bất phương trình bằng phương pháp hàm số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.