Bất phương trình  (log_(((4)((25))))(x + 1) >= log_(((2)(5)))x ) tương đương với bất phương trình nào dưới đây?


Câu 3878 Thông hiểu

Bất phương trình  \(\log_{{\frac{4}{{25}}}}(x + 1) \ge \log_{{\frac{2}{5}}}x\) tương đương với bất phương trình nào dưới đây?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng công thức biến đổi logarit \({\log _{{a^n}}}b = \dfrac{1}{n}{\log _a}b\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.