Giải bất phương trình log_(2)( (3x-1) ) >= 3.


Câu 3879 Nhận biết

Giải bất phương trình $\log_{2}\left( {3x-1} \right) \ge 3$.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng kết quả \({\log _a}f\left( x \right) \ge m \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge {a^m}\) với \(a > 1\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.