Giải bất phương trình ((log _((1)(3)))(x + (9^(500))) >  - 1000 )


Câu 3880 Nhận biết

Giải bất phương trình \({\log _{\frac{1}{3}}}(x + {9^{500}}) >  - 1000\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tìm ĐKXĐ.

- Đưa bất phương trình đã cho về bất phương trình cơ bản ${\log _a}x > b \Leftrightarrow 0 < x < {a^b}{\rm{      }}\left( {0 < a < 1} \right)$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.