Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn log_(2)( (5x-3) ) > 5 là:


Câu 3881 Thông hiểu

Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn $\log_{2}\left( {5x-3} \right) > 5$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Giải bất phương trình logarit cơ bản \({\log _a}f\left( x \right) > m \Leftrightarrow f\left( x \right) > {a^m}\) với \(a > 1\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.